1

Téma: Měřítko výkresu - zapamatování pro složitější výkresy

Jelikož v AutoCADu/ZWCADu zakreslujete vše ve skutečných rozměrech (450 znamená pro SkiJo 450 mm), potřebujete znát měřítko tištěného výkresu - pro stavaře obvykle 1:50. To proto, aby jste věděli, jaká má být velikost textu, měřítko (hustota) šraf a měřítko typu čáry. Např. text, který má mít výšku 2,5 mm na výkrese, vykreslíte v AutoCADu velikostí 125 = 2,5 x 50. Výkres pak tisknete 50x menší.

Měřítko výkresu je nastaveno po jeho definici nebo aktivaci. Pokud však máte ve výkrese více rámečků (nebo žádný), SkiJo nezjistí platné měřítko a zeptá se na něj. To může zdržovat.

Aby se SkiJo opětovně neptalo - zaznamenejte měřítko pomocí volby rolety menu - Výkres/Pomocné měřítko/Hodnota.

001

Pro studii je doporučeno:
1. Nadefinovat výkres 1:100
2. Nastavit Pomocné měřítko na Hodnotu 1:50 (aby popisy dveří nebyly příliš velké)
3. Nakreslit objekt
4. Nastavit Pomocné měřítko na Dle Výkresu (bude zase 1:100)
5. Okótovat a popsat

Naposledy upravil: Petr Skokan (2012-01-27 09:16:17)