1

Téma: Barevné řešení výkresu

Nový výkres SkiJo je doporučeno DEFINOVAT pro vytvoření základní hladinové struktury. Při tom jsou definovány hladiny viz následující tabulky pro českou a anglickou verzi:

001

001

Vlastní entity kresby mají pak většinou nastavení podle hladiny Dlehlad/Bylayer.

Pokud barevné nastavení hladin nevyhovuje, je možno použít konfigurační soubor SKJCOLOR.SET se zápisy barev hladin nebo prvků kresby pro ovlivnění barevného nastavení. Ve složce SkiJo je k dispozici vzorový soubor SKJCOLOR.ZDR - ten přejmenujte na SKJCOLOR.SET a kódy barev upravte dle Vašich potřeb.

Obsah vzorového souboru:
;----------------------------------------------------
; <SKJCOLOR.set>          SkiJo           07-01-2012
; nastaveni barev pro definici vykresu a jine funkce
;----------------------------------------------------
; vrstva-prvek ve vykrese      kod barvy    poznamka
; 1-31 poz.                    32-34 poz.
;----------------------------------------------------
; definice vykresu - zakladni vrstvy
;------------------------------------
suma                             7            white
osy                               2            yellow
osy1                              2            yellow
pohhra                           7            white
nevhra                           7            white
nevhra1                         7            white
rezy                              1            red
koty                              4            cyan
text                               7            white
text1                             1            red
srafy                              6            magenta
pk                                 3            green
; vrstvy jinych funkci
;----------------------
koty_znacky                   1            red
obklady                          1            red   (pouze pro CSN 013420)
plochy                           3            green (pouze pro mistnosti)
profily                            1            red
prefabrikaty                    7            white (pouze pro konverzi z CADKON)
mistnosti                        1            red
stary                             161
stary1                            201
zak_obrys                       1            red
zak_pohhra                     7            white
zak_odskok                     1            red
; klice jinych funkci
;---------------------
zvyraznene_pozice           1            red
schody_v_rezu                1            red
zvyraznene_sodkazy         1            red
; spoje podrobne (srouby-matice-podlozky)
;----------------
spoje_osy                       2            yellow
popis_infobod                  2            yellow
spoje_obrys                    15
spoje_zavit                     3            green
spoje_srafy                     5            blue
; profese
;---------
elektro                           100
ut                                 101
zt                                 102

Naposledy upravil: Petr Skokan (2012-01-08 16:53:48)