1

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.28.0. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html.

Shlédněte video hlavní novinky:

21 - Tabulky výrobků v praxi

na http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html.

Příručka k výrobkům prozatím samostatně na http://puvodni.skijo.cz/manual.html.

2

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.27.0. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html.

Shlédněte video hlavní novinky:

20 - Specifikace a tabulky výrobků

na http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html.

Příručka k výrobkům prozatím samostatně na http://puvodni.skijo.cz/manual.html.

3

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.26.0. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html.

4

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Videa SkiJo nyní můžete stahovat i na http://download.skijo.cz.

Uživatel: videa
Heslo: videa

5

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.25.0 - prozatím pouze pro ZWCAD. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html.

Shlédněte videa hlavních novinek:

15 - Tabulka oceli
16 - Armování

na http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html.

Jelikož v AutoCADu/ZWCADu zakreslujete vše ve skutečných rozměrech (450 znamená pro SkiJo 450 mm), potřebujete znát měřítko tištěného výkresu - pro stavaře obvykle 1:50. To proto, aby jste věděli, jaká má být velikost textu, měřítko (hustota) šraf a měřítko typu čáry. Např. text, který má mít výšku 2,5 mm na výkrese, vykreslíte v AutoCADu velikostí 125 = 2,5 x 50. Výkres pak tisknete 50x menší.

Měřítko výkresu je nastaveno po jeho definici nebo aktivaci. Pokud však máte ve výkrese více rámečků (nebo žádný), SkiJo nezjistí platné měřítko a zeptá se na něj. To může zdržovat.

Aby se SkiJo opětovně neptalo - zaznamenejte měřítko pomocí volby rolety menu - Výkres/Pomocné měřítko/Hodnota.

001

Pro studii je doporučeno:
1. Nadefinovat výkres 1:100
2. Nastavit Pomocné měřítko na Hodnotu 1:50 (aby popisy dveří nebyly příliš velké)
3. Nakreslit objekt
4. Nastavit Pomocné měřítko na Dle Výkresu (bude zase 1:100)
5. Okótovat a popsat

7

(0 odpovědí, posláno do Tipy a triky)

Nový výkres SkiJo je doporučeno DEFINOVAT pro vytvoření základní hladinové struktury. Při tom jsou definovány hladiny viz následující tabulky pro českou a anglickou verzi:

001

001

Vlastní entity kresby mají pak většinou nastavení podle hladiny Dlehlad/Bylayer.

Pokud barevné nastavení hladin nevyhovuje, je možno použít konfigurační soubor SKJCOLOR.SET se zápisy barev hladin nebo prvků kresby pro ovlivnění barevného nastavení. Ve složce SkiJo je k dispozici vzorový soubor SKJCOLOR.ZDR - ten přejmenujte na SKJCOLOR.SET a kódy barev upravte dle Vašich potřeb.

Obsah vzorového souboru:
;----------------------------------------------------
; <SKJCOLOR.set>          SkiJo           07-01-2012
; nastaveni barev pro definici vykresu a jine funkce
;----------------------------------------------------
; vrstva-prvek ve vykrese      kod barvy    poznamka
; 1-31 poz.                    32-34 poz.
;----------------------------------------------------
; definice vykresu - zakladni vrstvy
;------------------------------------
suma                             7            white
osy                               2            yellow
osy1                              2            yellow
pohhra                           7            white
nevhra                           7            white
nevhra1                         7            white
rezy                              1            red
koty                              4            cyan
text                               7            white
text1                             1            red
srafy                              6            magenta
pk                                 3            green
; vrstvy jinych funkci
;----------------------
koty_znacky                   1            red
obklady                          1            red   (pouze pro CSN 013420)
plochy                           3            green (pouze pro mistnosti)
profily                            1            red
prefabrikaty                    7            white (pouze pro konverzi z CADKON)
mistnosti                        1            red
stary                             161
stary1                            201
zak_obrys                       1            red
zak_pohhra                     7            white
zak_odskok                     1            red
; klice jinych funkci
;---------------------
zvyraznene_pozice           1            red
schody_v_rezu                1            red
zvyraznene_sodkazy         1            red
; spoje podrobne (srouby-matice-podlozky)
;----------------
spoje_osy                       2            yellow
popis_infobod                  2            yellow
spoje_obrys                    15
spoje_zavit                     3            green
spoje_srafy                     5            blue
; profese
;---------
elektro                           100
ut                                 101
zt                                 102

8

(0 odpovědí, posláno do Tipy a triky)

Nový výkres SkiJo je doporučeno DEFINOVAT pro vytvoření základní hladinové struktury. Při tom je rovněž nastaven technický styl písma - Standard na fontu Simplex.shx. Pokud toto nevyhovuje, je možné nastavení stylu zakázat - přepnutím v konfiguraci na "Dle šablony ...". V tom případě je pak pro nový výkres použit styl šablony, který si nastavíte dle Vašich zvyklostí, nesmí však mít pevnou výšku. Styl pak SkiJo použije ve všech textech, a pokud je jméno stylu Standard - i pro asociativní kóty SkiJo.
001


Postup:
- SkiJo/Konfig/SkiJo/Program ...
001
- Tlačítko Setup ...
001

Konfiguraci uložit jako SkiJo.

9

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.24.0. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html.

Hmotnosti ocelových prvků jsou vyhledávány podle následující konvence jejich značení:


Základní válcované profily (používají značku/blok NOSNIK a PROFILY) se označují např.:

I 160, IE 160, IPE 160, U 160, UE 160, UPE 200, HEB 160


Ostatní profily (používají značku/blok OC-PRVEK a OC-PRVKY) se označují např.:

L 40x40x3, L 40x25x3, TR 31.8x2.6 (trubky), KR 10 (kruhová ocel),
JA 10x10x1.5 (uzavřené tenkostěnné profily - JAKL),
TU 35x35x2.5 (tenkostěnné profily U),
TL 30x30x2.5 (tenkostěnné profily L),
KR 6 (kruhová ocel),
KTY 1.5 (kruhová tyč), CTY 3.5 (čtvercová tyč), 6TY 3.5 (šestihranná tyč),
HT 60x60x4.5 , HT240x190x16 (hranaté trubky)

Nyní jsou doplňovány prvky:
PTY 60x8 (plochá tyč)
PA 50x4 (pásovina)


Maximální délka popisu prvku je 12 znaků. Pokud je zvoleno označení jiné, není nalezen údaj hmotnosti. Údaje hmotnosti obsahuje soubor SKJOCDAT.txt, který je možno dále doplňovat vlastními záznamy - se zachováním sloupcové polohy dat.

11

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

CAD nadstavba SkiJo je lokalizována do SLOVENŠTINY! Vše ve výkresech je SLOVENSKY. Vítáme Vaše připomínky k tomu, co nám mohlo uniknout.

12

(0 odpovědí, posláno do Tipy a triky)

Kopie podobných pater spočívá zejména v přečíslování místností a úpravě výškových úrovní. Využijte příkaz SkiJo MODITEX - je určen k úpravě číselných textů přičtením/odečtením konstanty.

1. Příkazem EDIENT vyberete podle hladiny popisy místností v půdorysu.
2. Zvolíte příkaz MODITEX, předáte mu "předchozí výběrovou množinu" a dovyberete čísla místností v tabulce, zadáte 100 pro zvětšení čísel místností.
3. Podobně s úrovněni - vyberete a upravíte přičtením výšky patra.

Viz video  http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html.

13

(0 odpovědí, posláno do Instalace SkiJo)

K dispozici je instalační program - pro plnou verzi i demoverzi.

Pro ruční instalaci SkiJo čtěte pokyny na  http://puvodni.skijo.cz/instalace.html.

14

(0 odpovědí, posláno do Instalace SkiJo)

Pro instalaci SkiJo čtěte pokyny na  http://puvodni.skijo.cz/instalace.html.

Instalace spočívá v umístění složky se SkiJo na Váš počítač a nastavení hlavního programu AutoCAD.

15

(0 odpovědí, posláno do Nové funkce)

Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.23.2. Novinky viz http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html. Tato verze SkiJo je určena i pro ZWCAD 2011.

16

(0 odpovědí, posláno do Instalace)

Pro instalaci SkiJo čtěte pokyny na  http://puvodni.skijo.cz/instalace.html.

Instalace spočívá v umístění složky se SkiJo na Váš počítač a nastavení hlavního programu (AutoCAD, ZWCAD).

17

(0 odpovědí, posláno do Tipy a triky)

V AutoCADu/ZWCADu zakreslujete vše ve skutečných rozměrech, v měřítku 1:1. Teprve až při tisku zadáváte měřítko vykreslení (zpravidla 1:50). Výkres se vytiskne 50krát menší než je skutečnost. Před tím, než začnete rýsovat, potřebujete znát měřítko vytištěného výkresu. To proto, aby jste věděli, jaká má být velikost textu, měřítko (hustota) šraf a měřítko typu čáry. Např. text, který má mít výšku 2,5 mm na výkrese, vykreslíte v AutoCADu velikostí 125 = 2,5 x 50.
Zde je rozdíl oproti ručnímu rýsování. Na papír zadáváte rozměry 50krát menší a velikosti textů tak jak jsou a v počítači to je naopak.

Definujeme výkres
   1. Na panelu nástrojů kliknete na definuj
   2. V příkazovém řádku zadáte měřítko, formát a orientaci "výkresu"

Příkaz: DEFINUJ
Měřítko výkresu ? 1:50
Formát ? - číslo <0-5> nebo pravý horní roh [mm] - A: 2
Výkres na Ležato/Stojato ? <Ležato>:

Co se stane po definici?
Po definici výkresu se nakreslí rámeček. Jeho velikost je dána rozměry formátu zvětšeného o "měřítko" výkresu. Např. A2 má rozměry 594 x 420 mm a zvolené měřítko je M 1:50, pak rozměry rámečku budou 29700 x 21000 mm (výkres přenášíme do skutečnosti, 50x zvětšujeme). Při tisku se výkres 50x zmenší a bude mít rozměry formátu A2.
Vytvoří se hladiny, které budeme používat pro zakreslování (např. rezy, suma, pk, srafy, text, ...). Po definici máte připravené hladiny pro základní kresbu. Ostatní hladiny se vytvoří při dalším zakreslování. Např. při zakreslování prvního okna se vytvoří hladina okna.
Načtou se používané typy čar.
Nastaví se velikosti textu, měřítko šraf a typů čar.

Co když na začátku neodhadnu formát? Aktivace!
Zcela běžně se stane, že nesprávně odhadnete formát, nebo měřítko. Obojí můžete změnit pomocí Aktivace.
   1. Na panelu nástrojů kliknete na aktivuj
   2. V příkazovém řádku zadáte nové měřítko, formát a orientaci "výkresu"

Příkaz: ARAM
Měřítko výkresu ? 1:50
Formát ? - číslo <0-5> nebo pravý horní roh [mm] - A: 1
Výkres na Ležato/Stojato ? <Ležato>:
Rámeček neexistuje - definovat ? Ano/Ne <Ne>: a

Zdroj: http://rychtar.ic.cz/